OBCHODNÍ PODMÍNKY

1.POŘÁDÁNÍ KURZUPořadatelem rekvalifikačního kurzu je LifeStep s.r.o. - AKADEMIE REALIT. Rekvalifikační kurzy se pořádají v předem dohodnutých termínech, které jsou stanoveny dle vzájemné dohody pořadatele a účastníka kurzu. Pořadatel může termíny kurzů v průběhu roku po dohodě s účastníkem kurzu upravovat podle podmínek a svých provozních možností. Splatnost příslušného kurzu je nejpozději 7 dní před zahájením kurzu nebo po dohodě s pořadatelem, ale vždy před zahájením kurzu. Fyzické i právnické osoby musí před přijetím do kurzu vyplnit přihlášku do příslušného kurzu. Přihlášeným právnickým osobám zasíláme fakturu ihned po přihlášení do kurzu. Fyzickým osobám je vydáváno potvrzení o zaplacení příslušné částky s vyznačením jména účastníka a názvu rekvalifikačního kurzu. Po zaplacení příslušné částky se pořadatel dohodne s účastníkem kurzu na termínu zahájení kurzu. Pokud přihlášený účastník neuhradí cenu kurzu do termínu zahájení kurzu, ztratí pořadí a v případě naplnění kurzu v určitém termínu nemusí být do kurzu přijat. Účastník, který neuhradí cenu kurzu před zahájením kurzu (nejpozději v den zahájení v hotovosti), nebude do kurzu přijat. To neplatí, hradí-li kurz úřad práce. Pokud z jakýchkoli důvodů dojde ke zrušení kurzu, nabídne AKADEMIE REALIT náhradní termín nového kurzu.

2. CENA KURZU A JEHO ÚHRADA Cena kurzu je účastníku kurzu oznámena pořadatelem společně s termínem kurzu. Účastník hradí cenu kurzu předem převodem na účet č.226088412/0600 Moneta Money Bank, a.s.

3. STORNO POPLATKY V případě, že přihlášený účastník stornuje účast poté, co uhradil cenu kurzu a odstoupí od smlouvy, jsou účtovány tyto storno poplatky: - Zrušení účasti a odstoupení od smlouvy 4 týdny před datem konání kurzu 0,- Kč - 14 – 28 dnů před konáním kurzu 2 500,- Kč - 14 – 7 dní před konáním kurzu 50 % ceny kurzovného - 7 – 0 dnů před konáním kurzu 100 % ceny kurzovného

Storno kurzu je možné jen písemnou formou (nikoliv elektronicky), rozhodující je datum razítka pošty! Pokud přihlášený nastoupí do kurzu, nevzniká nárok na vrácení peněz. AKADEMIE REALIT si vyhrazuje právo nabídnout přihlášenému v těchto případech kurz v novém termínu dle dispozic a možností AKADEMIE REALIT, který začne nejpozději do 12 měsíců od data zahájení kurzu, kam byl účastník přihlášen.

4. REKVALIFIKAČNÍ KURZ ZAHRNUJE V ZÁKLADNÍ CENĚ Výuku dle schválených osnov MŠMT formou teoretické výuky a praktické výuky.Zkouška z profesní kvalifikace není zahrnuta v základní ceně kurzu a je hrazena zvlášť. Účastník, kterému kurzovné schvaluje k proplacení úřad práce, se zavazuje k úhradě plné výše kurzovného v případě nedokončení kurzu.

MÁTE DOTAZ?

Kontaktujte nás na info@kader-akademie.cz 
nebo na tel. 728 972 670 nebo vyplňte kontaktní formulář.
 

Abychom poskytli co nejlepší služby, používáme technologie, jako jsou soubory cookie, k ukládání a/nebo přístupu k informacím o zařízení. Souhlas s těmito technologiemi nám umožní zpracovávat osobní údaje. Své nastavení můžete spravovat.